Individuele lessen
In individuele lessen kan de les toegespitst worden op wat je graag wil leren of doen in de les. De een heeft een heel specifiek doel, waar we dan gericht naartoe werken en de ander wil juist gewoon even een half uurtje 'afschakelen' en lekker even muziek maken. Dat kan allemaal.


Voor echte beginners is een wekelijkse les minimaal het eerste jaar een 'must', omdat je anders het risico loopt fouten aan te leren, die je dan vervolgens weer af moet leren. Voor mensen die al wat langer les hebben kan de frequentie naar wens (of portemonnee) omlaag.


Lessen vinden in overleg plaats op:


woensdagmiddag, vrijdagmiddag

woensdagavond of donderdagavond


Aanmelden: je kunt een aanmeldingsformulier opvragen via anneke.verhoeven@kpnmail.nl


of hier downloaden:


Schooljaar 2023-2024:

Lessen starten in de week van 4 september en lopen door t/m eind juni 2024.


Er zijn geen lessen in de schoolvakanties. Ook valt de week voor de kerstvakantie uit (18 t/m 22 dec)


Schoolvakanties 2023-2024:

14-18 okt         herfstvakantie

16-22 dec         week voor de kerstvakantie geen les

22 dec-7 jan      kerstvakantie

10-18 feb         carnavalsvakantie

27 apr - 12 mei   meivakantie

1 juli - 31 aug   zomervakantie


Tarieven jaarcursus  individuele les 36 weken


4 termijnen

1 termijn
25 minuten per week

€ 204

€ 79540 minuten per week

€ 323

€ 1.270
25 minuten per 2 weken (totaal 19 lessen)

€ 114

€ 435
40 minuten per 2 weken (totaal 19 lessen)

€ 179

€ 695
50 minuten per 2 weken (totaal 19 lessen

€ 223

€ 870
Opmerkingen en voorwaarden

  1. Alle tarieven bereken ik zonder btw, omdat ik gebruik maak van de kleine ondernemersregeling
  2. De tarieven zijn in lijn met de fair practice code kunstenaars 
  3. Je kunt gebruik maken van de cashbackregeling van KUMA Muziekschool
  4. Individuele lessen kunnen op elk moment gestart worden. Het lesgeld wordt naar rato van het aantal resterende weken in een schooljaar berekend.
  5. Lessen 1x per 2 weken worden in vakanties doorgenummerd: je hebt of altijd in de even weken les, of altijd in de oneven weken.


Voor de overige voorwaarden zie onder kopje algemene voorwaarden.

Cashback via KUMA Muziekschool


Via KUMA Muziekschool zal er ook in schooljaar 2023-2024 een cashbackregeling zijn, waarbij kinderen/jongeren max. € 157,50 en volwassenen € 70 voor individuele lessen terug kunnen ontvangen (bij minimaal 10 klokuren les). 


Precieze voorwaarden en aanvraagformulier worden via KUMA Muziekschool bekend gemaakt in september (www.kumamuziekschool.nl)