Groepslessen kinderen / jongeren


Aanmelding voor 1 juli 2024 € 10 korting


Dit jaar zal ik starten met het geven van groepslessen voor beginners (tot max 3 jaar les). Het voordeel is dat leerlingen van elkaar leren en vanaf het begin leren samenspelen en luisteren naar elkaar.


Om dit op te bouwen zal ik ook in schooljaar 2023-2024 een groesles ook doorgaan met 1 leerling. Wanneer zich een volgende leerling meldt, zal deze erbij geplaatst worden etc. Ik kijk hierbij wel naar leeftijd. Grofweg zal ik de volgende verdelingen aanhouden:

8-12 jaar, 10-14 jaar, 12-18 jaar


In de lessen zal ik het materiaal aanpassen naar het niveau van de leerlingen, zodat er voor alle leerlingen een uitdaging in zit.


Voor leerlingen die al wat verder zijn (meer dan 3 jaar les) is groepsles op dit moment helaas nog niet mogelijk.


Aanmelden: je kunt een aanmeldingsformulier opvragen via anneke.verhoeven@kpnmail.nl


of hier downloaden:

Schooljaar 2024-2025: lessen starten in de week van 4 september en lopen door t/m eind juni 2024.


Er zijn geen lessen in de schoolvakanties. Ook valt de week voor de kerstvakantie uit (18 t/m 22 dec)


Schoolvakanties 2024-2025:

21-25 okt herfstvakantie

16-20 dec week voor de kerstvakantie geen les

23 dec-3 jan kerstvakantie

3-7 mrt carnavalsvakantie

21 april - 2 mei meivakantie

In juli en augustus zijn er geen lessen


Tarieven jaarcursus kinderen en jongeren

(7-18 jaar) groepsles 36 weken30 minuten per week bij 2 leerlingen)


45 minuten per week vanaf 3 leerlingen

€ 510


Korting bij aanmelding voor 1 juli 2024

-€ 10Opmerkingen en voorwaarden

  1. De tarieven zijn per persoon
  2. Ik bereken geen btw, omdat ik gebruik maak van de kleine ondernemersregeling
  3. De tarieven zijn in lijn met de fair practice code kunstenaars
  4. Wanneer deze ook volgend schooljaar weer wordt aangeboden (is nog niet bekend), kun je gebruik maken van de cashbackregeling van KUMA Muziekschool
  5. Groepslessen kunnen op elk moment gestart worden. Indien er al een bestaande groep is wordt je hier waar mogelijk aan toegevoegd. Het lesgeld wordt naar rato van het aantal resterende weken in een schooljaar berekend.Voor de overige voorwaarden zie onder kopje algemene voorwaarden.

Cashback via KUMA Muziekschool


Via KUMA Muziekschool zal er ook in schooljaar 2023-2024 een cashbackregeling zijn, waarbij kinderen/jongeren 122,50 voor groepslessen kunnen terugvragen (bij minimaal 20 klokuren les). 


Precieze voorwaarden en aanvraagformulier worden via KUMA Muziekschool bekend gemaakt in september (www.kumamuziekschool.nl)